Akcja "Czysty aniołek"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce postanowił włączyć się akcję „Czysty Aniołek” organizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Akcja miała na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin. Zebrane środki czystości przekazane zostały przez pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin dla  najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Miasta i Gminy Wieliczka.