Apel Zima!

Szanowni Państwo!

            Kierując się doświadczeniami ubiegłych lat, związanymi z dramatyczną sytuacją wielu osób w okresie zimowym oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z tym okresem. Trudne warunki pogodowe wywołują niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne i samotne jak co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także każdego z Państwa.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby osób znajdujących się w Państwa otoczeniu. Mam nadzieję, że uważna postawa społeczności lokalnej szczególnie wobec osób starszych, schorowanych a także wobec bezdomnych oraz przekazanie informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkich interwencji.

 

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy prosimy zgłaszać do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce  pod numerami telefonów 12 278 19 55 lub 12 278 45 61 w godzinach pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce tj. pn 8.00-17.00, wt-pt 8.00-16.00.  Po godzinach pracy ośrodka informację prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej w Wieliczce pod numerem telefonu 12 278 21 05, 12 288 11 99, 509 395 968