Bilety wolnej jazdy dla dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz w oparciu o porozumienie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków oraz Miastem i Gminą Wieliczka, dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka mogą otrzymać bilet wolnej jazdy na linie miejskie i aglomeracyjne MPK w Krakowie .

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/ oraz pod numerem telefonu:

12 278-21-40 wew. 106, informacji udzielają P. Ryszarda Padło i P. Monika Laderska.