Dobry Start – pierwsza wypłata!!!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z radością informuje iż ruszyła wypłata świadczeń w ramach programu Dobry Start. Do końca lipca MGOPS wypłaci pomoc finansową dla 1500 uczniów.

 

Od 1 sierpnia 2018 roku możliwe będzie składanie wniosków również w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego
ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

Więcej informacji pod numerami tel. 12 278 45 00 12 281 01 75