Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce przypomina, iż istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

  1. Aby złożyć wniosek elektronicznie należy wykonać następujące kroki: Utworzyć konto na platformie ePUAP. W tym celu wchodzimy na stronę www.epuap.gov.pl i najeżdżamy kursorem w miejscu „zarejestruj się” i wypełniamy formularz podając podstawowe dane o sobie.
  2. Aby złożyć wniosek musimy go podpisać elektronicznie.

  Mamy dwie opcje do wyboru:

  • podpis kwalifikowany
  • profil zaufany

Dla osób nie posiadających podpisu kwalifikowanego lepszą opcją jest darmowy profil zaufany. Aby uzyskać profil zaufany należy po zalogowaniu do ePuap złożyć wniosek o profil zaufany. Po złożeniu wniosku musimy udać się do placówki mającej możliwość potwierdzenia  profilu zaufanego. W Wieliczce taką instytucją jest Urząd Skarbowy na ulicy Zamkowej 2.

Gdy już posiadamy konto na platformie epuap i profil zaufany możemy elektronicznie złożyć wniosek. Podręczniki korzystania z epuap dostępne są na wyżej wymienionej stronie.