Informacja dla sprzedawców napojów alkoholowych

 

GKRPA w Wieliczce informuje, że posiedzenia komisji odbywają się zgodnie z harmonogramem udostępnionym  w zakładce HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI.

Prosimy podmioty ubiegające się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o składanie wniosków do organu wydającego zezwolenie na co najmniej 7 dni przed ww. terminami posiedzeń komisji.

Wnioski składane w terminach uniemożliwiających zachowanie ww. terminu będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji.