Informacja dotycząca wypłąt świadczeń w kasie banku

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż terminy realizacji wypłat świadczeń w kasie Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce pozostają bez zmian.
Z uwagi na ograniczone godziny otwarcia kas Bank informuje, iż kasy przy ul. Kilińskiego czynne są od godz. 8:30 do godz. 16:00.
Kasy filii banku przy ul. Asnyka i pl.Kościuszki pracują bez zmian, tj. do godz. 15:00.