INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU BO JAK NIE MY TO KTO II – DLA ZAINTERESOWANYCH !!!

Jeśli chcesz:

  • znaleźć pracę
  • nauczyć się języka obcego
  • podnieść swoje kwalifikację
  • zwiększyć wiarę we własne możliwości

zgłoś się do projektu Bo jak nie my to kto II.

Projekt ten skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia bez pracy oraz osoby bierne zawodowo.

Szczególne zaproszenie kierowane jest do osób powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach. Wsparcie kierowane jest między innymi do osób z powiatu wielickiego.

 

W ramach projektu będą realizowane usługi mające na celu aktywizację zawodową. W ramach projektu oferowany jest min.:

  • 6 miesięczny staż zawodowy z gwarancja zatrudnienia;
  • szkolenie językowe, komputerowe, zawodowe;
  • wsparcie pośrednik pracy, trener;
  • metamorfoza wizerunku;
  • stypendia szkoleniowo/stażowe;
  • zwrot kosztów za dojazd i opieki

 

ProBiznes Marta Krawczyk zaprasza do wzięcia udziału w projekcie od 1.06.2018 do 31.05.2020 r.

 

Kontakt:

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15, 32-300 Olkusz

tel. 730 015 575