INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta w zespole ds. finansowo–księgowych

 

Wieliczka, dnia 10.02.2020r.

 

                                                    

                                          INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                                                            na stanowisko

              referenta w zespole ds. finansowo – księgowych w MGOPS w Wieliczce

 

 

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referenta w zespole ds. finansowo - księgowych aplikacje złożyło 4 kandydatów.

Wymogi formalne zostały spełnione przez 4 kandydatów. Do rozmów zaproszono 4 kandydatów.

W wyniku rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko referenta  wybrano Panią Joannę Krzeczkowską.

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymagania przewidziane dla stanowiska, na które ogłoszono nabór, a co za tym idzie zaproponowano zatrudnienie.

 W związku z powyższym nabór na stanowisko referenta zespołu ds. finansowo – księgowych został rozstrzygnięty.Dyrektor MGOPS
Dominika Chylińska