Informacja w sprawie czasowego zawieszenia zajeć w placówkach

Informacja

w sprawie czasowego zawieszenia działalności

dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych, środowiskowego domu samopomocy oraz ośrodka wsparcia klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dzialającymi na terenie Gminy Wieliczka

W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 138/2020 informujemy, iż od dnia 16 października 2020r. do odwołania zostają zwieszone zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wieliczce oraz zajęcia w Ośrodku Wsparcia – Klubie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodku wsparcia – klubie samopomocy dla 30 uczestników prowadzonego przez Parafię św. Klemensa oraz ośrodku wsparcia – dziennym domu pomocy dla 45 uczestników osób starszych i niepełnosprawnych w Campus Misericordiae na Brzegach.