Kampania Pomarańczowej Wstążki

Wieliczka 1 - 19 listopada 2019 roku

Każdego roku w dniach 1 – 19 listopada realizowana jest światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży  (Kampania Pomarańczowej Wstążki).

Tradycyjnie już w tym czasie w Gminie Wieliczka będziemy mówić o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, które mu przysługują. Kampania 19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, kt
óra nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwe. Nieodzownym elementem Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki będą działania promocyjne oraz informacyjno-edukacyjne.

Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”).

Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wieliczce zaprasza do udziału we wspólnych wielickich działaniach kampanijnych. Stańmy RAZEM przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w trakcie Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki. 

 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ

30 października 2019 r. (środa)

Inauguracja Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2019  w Wieliczce

Ostateczny termin składania prac dla uczestników konkursu fotograficzno-plastycznego w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki

5, 7, 8, 12, 13 listopada 2019 r. Pomarańczowy Dzień na terenie szkół/ przedszkoli/ żłobków

Celem dnia są spotkania, pogadanki, pokazy filmów, które łączy jeden cel – zbudowanie świata wolnego od przemocy i krzywdy

6 listopada 2019 r. (środa)

Taniec Przeciwko Przemocy z Centrum Tańca i Ruchu REakcja, godz. 11:00-13:00, Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Warsztaty dla rodziców - ,,Daj sobie szansę stać się lepszym rodzicem” godz. 17:30-19:30, MGOPS Wieliczka, ul. Pocztowa 1, Wieliczka

14 listopada 2019 r. (czwartek)

Wielicka Konferencja nt. Ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem, godz. 9:00-16:00, Mediateka, ul. Skulimowskiego 3, Wieliczka

15 listopada 2019 r. (piątek)

Rozdanie nagród dla uczestników konkursu fotograficzno-plastycznego, wystawa prac i pokaz filmu, godz. 13:00-15:00, Mediateka, ul. Skulimowskiego 3, Wieliczka

16 listopada 2019 r. (sobota)

Spotkanie w temacie krzywdzenia dziecka z pracownikami Ochrony Zdrowia, godz. 10:00-12:00,  Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, Wieliczka

18 listopada 2019 r. (poniedziałek)

Interdyscyplinarne specjalistyczne szkolenie dla członków grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce, godz. 9:00-15:00,  Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,  Wieliczka

19 listopada 2019 r. (wtorek)

Zakończenie Kampanii - Pomarańczowe Balony do nieba – tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem, godz. 10:00 Rynek Górny w Wieliczce - happening

 

MGOPS zaprasza również do udziału w konkursie

MAM PRAWO DO …

dzieci od przedszkola do VIII klasy szkoły podstawowej.

Szczegóły i regulamin w załącznikach poniżej.