Kampania Pomarańczowej Wstążki 2021

baner dofinansowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Tradycyjnie już w dniach 1-19 listopada 2021 rozpoczynamy wielickie działania w ramach ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Projekt Bezpieczne Dzieciństwo -Inwestycja w przyszłość jest dofinansowany ze środków budżetu Państwa, w ramach programu osłonowego, "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
Celem  działań jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

W roku 2021 r. chcemy przyjrzeć się dzieciństwu naznaczonemu przemocą w kontekście problemów z alkoholem. Dzieciństwu naznaczonemu samotnością, strachem, poczuciem odrzucenia. Chcemy zwrócić uwagę na dzieci, młodzież, które często uznawane są za nieśmiałe, a zmierzają się z cierpieniem w samotności, w strachu, poczuciu odrzucenia, poczuciu bycia mało atrakcyjnym i mało ważnym. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której dzieci i młodzież będą miały szansę MÓWIĆ, UFAĆ I CZUĆ, bo ,, kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

W ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2021 na terenie Gminy Wieliczka planowane są działania promocyjne, informacyjno-edukacyjne, których punktem kulminacyjnym będzie Wielicka Konferencja, działania dedykowane różnym grupom : dzieciom, młodzieży – jestem ważny, jestem dobry, zasługuję na miłość, umiem i mogę wyrażać swoje emocje i uczucia, specjalistom: widzę Twoje cierpienie, chcę Ci pomóc, możesz mi ufać, rodzicom: uczę się być dobrym rodzicem, możesz mówić, możesz mi ufać, nie zawiodę, społeczności lokalnej.