Każdy pracownik socjalny posiada legitymację !!!

Proszę pamiętać:
Każdy pracownik socjalny posiada legitymację !!!


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce apeluje do osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka o zachowanie szczególnej ostrożności !!!

W związku z doniesieniami ze środowiska lokalnego o  incydentach kradzieży lub prób wyłudzenia dowodów osobistych, w których oszuści podszywają się między innymi pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, informujemy że każdy pracownik wykonujący czynności służbowe ma przy sobie legitymację pracownika socjalnego.

W sytuacji, gdy mamy jakieś podejrzenia, zanim wpuścimy odwiedzającego nas pracownika do mieszkania, należy od niego zażądać pokazania legitymacji służbowej lub podania personaliów i numeru telefonu do MGOPS w Wieliczce w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Poniżej przedstawiamy wzory tych legitymacji.