Konferencji dotycząc ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem – KAMPANIA POMARAŃCZOWA WSTĄŻKA

W dniu 14 listopada 2019 r. w Wielickiej Mediatece odbyła się konferencja nt. ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki – Wieliczka 2019 r.

Wszystkich uczestników spotkania powitał Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dominika Chylińska.

W trakcie konferencji prelegenci przedstawili uczestnikom konferencji spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia.

Pierwsze wystąpienie na temat rozpoznawania konsekwencji doświadczenia przemocy w dzieciństwie wygłosiła Pani Katarzyna Fenik-Gaberle, pedagog specjalny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista i superwizor w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP.

O dziecku w konflikcie okołorozwodowym rodziców opowiadała Pani Renata Durda, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”, certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktor naczelna dwumiesięcznika ,,Niebieska Linia”.

Na temat kompetencji sądu w zakresie ochrony dobra dziecka i rodziny opowiadał SSR Eugeniusz Sobejko.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie Pana Błażeja Pasiut - psychologa, mediatora, wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - na temat mediacji jako narzędzia, które chroni dziecko w sytuacji rozwodu rodziców.

Pani Izabela Łyszczarz – reprezentująca zawodową rodzine zastępczą opowiedziała o pracy z dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej.

"Dziecko krzywdzone w rodzinie biologicznej. Praca z rodziną biologiczną nad zmianą, a szansa dla dziecka poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej" - tak brzmiał temat prelekcji przedstawionej przez Panią Agnieszkę Macyk, pedagoga, zaangażowanego w pracę pracowników pomocy społecznej, szczególnie asystentów rodziny.

Punktem kulminacyjnym dzisiejszej konferencji był panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz partnerów kampanii. Moderatorem panelu była Pani Monika Meleń, reżyserka i autorka scenariuszy reportaży realizowanych dla Telewizji Polskiej, prezenterka i dziennikarka TVP Kraków.

Zobacz w galerii>>