Konsultacje w zakresie polityki społecznej

W dniu 21 maja 2019r. w siedzibie MGOPS Wieliczka odbyły się konsultacje z instytucjami i podmiotami Gminy Wieliczka w zakresie polityki społecznej dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025", "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2019-2022".

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:

 • Sądu Rejonowego w Wieliczce
 • Powiatowa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 • Prokuratury Rejonowej w Wieliczce
 • Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących Koło Wieliczka
 • Wydziału Szkół i Przedszkoli
 • PCPR Wieliczka
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO
 • ZBK Wieliczka
 • KPP Wieliczka
 • Fundacja Larche
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.