Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

...NIE TYLKO DZISIAJ ALE KAŻDEGO DNIA...

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest już od 12 lat a powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet" (ang. Women's World Summit Foundation, WWSF). Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje. SAME NIE MOGĄ SIĘ OBRONIĆ ZAWSZE REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI