Nowe zasady w Programie Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach – bez kryterium dochodowego!!!

Wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ można składać:

•    od 1 lipca 2019 r. elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej

•    od 1 sierpnia 2019 r. tradycyjnie w wersji papierowej w siedzibie Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Słowackiego 10 tel. 12 278 45 00, 12 281 01 75

 Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus