Ogłoszenie dotyczące wybranej oferty na usługi w zakresie przesyłek listowych i paczek

W związku z zapytaniem cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące zamówienia na usługi w zakresie przesyłek listowych i paczek z dnia 23.11.2016 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznewj w Wieliczce informuje, iż zgłoszona została jedna oferta.

Wybrano ofertę złożoną przez:
Poczta Polska S.A.
ul. Prokocimska 6, 30-949 Kraków
NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72