Ogłoszenie dotyczące wybranej oferty na usługi w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

W związku z zapytaniem cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące zamówienia na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej z dnia 23.11.2016 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznewj w Wieliczce informuje, iż zgłoszona została jedna oferta.

Wybrano ofertę złożoną przez:
Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
NIP 676 233 77 35 REGON 120378027