Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie 277/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w lokalu podmiotu dwóch mieszkań chronionych wspieranych łącznie dla 15 osób starszych i niepełnosprawnych oraz ośrodka wsparcia - dziennego domu pomocy dla 45 uczestników - osób starszych i niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

Załączniki: