Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej

ZARZĄDZENIE NR 279/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na przygotowaniu gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydawaniu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r, w lokalu Oferenta

Załączniki: