OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa (oszustwa, próby wyłudzenia danych, itp.) przed wypełnieniem i złożeniem wniosku istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi iż:

  • Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o  wpłatę świadczenia 500 plus  nie pobiera za to opłat – wypełnianie i  składanie wniosków  jest  całkowicie bezpłatne.
  • Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500  plus  nie żąda od  swoich klientów podawania  lub  potwierdzania drogą mailową lub SMS-ową danych  takich jak: imię i nazwisko, numer  dowodu  osobistego, PESEL,  miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.
  • Należy zachować szczególną ostrożność w  przypadku  otrzymania maila  lub  SMS-a  z  prośbą o  kliknięcie linka  lub  odesłanie SMS-a. Nie  należy na  nie reagować –  może to  być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera.
  • Przy wypełnianiu i  wysyłaniu wniosku  należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa  się to  przy pomocy bezpiecznego  połączenia (w przeglądarce internetowej  najczęściej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).
  • Przy  wypełnianiu i  wysyłaniu wniosku  o  wypłatę 500  plus najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub  innej  instytucji  zaangażowanej w  program,  ewentualnie  skorzystać z bezpiecznej strony: https://rodzina500plus.gov.pl/
  • Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek  wzbudzi  państwa zaniepokojenie,  przed  zalogowaniem się do systemu transakcyjnego należy skontaktować się z konsultantem  infolinii.
  • Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został juz otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypomonającej serwis transakcyjny/stronę zwiazaną z programem 500 plus itp. Należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem banku.