Podziel się telefonem!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce wznawia akcję pt.„Podziel się Telefonem”, która polega na zbieraniu sprawnych telefonów komórkowych wraz z ładowarką od osób prywatnych, które następnie będą przekazywane najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy; w szczególności osobom starszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

Zbiórka telefonów odbywa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26.  Telefon komórkowy to nie tylko swoboda rozmowy, która jest bezcenna, to także bezpieczeństwo i pewność. Niezależnie od miejsca, w którym przebywamy, możemy zawsze skorzystać z darmowych numerów alarmowych. Takie rozwiązania niejednokrotnie pozwalają uratować czyjeś życie.