Program 500+

Kolejny okres zasiłkowy z Programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 października 2017 r. i trwać będzie do 30 września 2018 r. W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +) na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

To komfortowa sytuacja, umożliwiająca wybór dogodnego terminu złożenia nam wizyty. Świadczenie wychowawcze 500 + jest przyznane do 30 września br. Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze 500 +  zostanie złożony już w sierpniu br. to decyzja zostanie wydana i środki finansowe wypłacone do 31 października. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek
o świadczenie wychowawcze 500 +  należy złożyć do 31 października br.

Wnioski można składać:

- osobiście w siedzibie Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego
i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
przy ul. Słowackiego 10 (parter) w dniach:

  • poniedziałek od 8:00 do 17:00
  • wtorek – piątek 8:00-16:00

- elektronicznie za pomocą:

- pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26,
32-020 Wieliczka

Wzory wniosków do pobrania.

Ważne!

Dochód osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko nie może przekroczyć:

  • 800 zł na osobę w rodzinie lub
  • 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

12 278 45 00 12 281 01 75

a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej