Program CZYSTE POWIETRZE

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, uprzejmie informuje mieszkańców gminy Gminy, że po nowelizacji art. 411 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty oraz osobiście  w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 34 lub ul. Słowackiego 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu 12 278 45 00 Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka na ul. Słowackiego 10 oraz na stronie internetowej MGOPS.

Więcej o programie Czyste Powietrze:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Pobierz wniosek o dofinansowanie: