Program „Dobry Start” - inwestycja w edukację polskich dzieci

Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy „Dobry Start” - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać:
•    od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
•    od 1 sierpnia w wersji papierowej w następujących miejscach:
    Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce 
    ul. Słowackiego 10, tel. 12 278 45 00, 12 281 01 75
    ul. Sienkiewicza 34 – Sekretariat
   
    Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
    ul. Powstania Warszawskiego 1 – Dziennik Podawczy

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.