Program „Dobry Start” - inwestycja w edukację polskich dzieci.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub przedszkolu.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać:

  • od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia w wersji papierowej w następujących miejscach:

            Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce 

            ul. Słowackiego 10, tel. 12 278 45 00, 12 281 01 75

            ul. Sienkiewicza 34 – Sekretariat

           

            Urząd Miasta i Gminy Wieliczka

            ul. Powstania Warszawskiego 1 – Dziennik Podawczy

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start.
  2. Załącznik do wniosku o ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start.