Projekt Socjalny: Podziel się Telefonem

Projekt Socjalny: Podziel się Telefonem

 

 

 

Rozmowa jest podstawową formą komunikacji między ludźmi. Stanowi dialog, który polega na wymienianiu zdań między co najmniej dwiema osobami. Ma na celu konwersację treści, informacji, służy także negocjacji oraz mediacji.  Każdy człowiek podczas rozmowy stara się przedstawić swojemu rozmówcy subiektywne rozumienie świata, pewnych sytuacji oraz zdarzeń. Podczas rozmowy ludzie ujawniają drugiemu człowiekowi samych siebie. W literaturze dialog oznacza rozmowę wielopodmiotową co najmniej dwóch lub kilku osób. Celem rozmowy jest bowiem efekt wymiany myśli. Sztukę prowadzenia rozmowy propagowali już w starożytności antyczni filozofowie. Jednym z nich był Platon, który był autorem słynnych dialogów, a także wcześniej Sokrates prowadząc tzw. – dysputy.

By usprawnić komunikację między ludźmi i stworzyć możliwość rozmowy między nimi bez konieczności osobistego spotkania wynaleziono telefon, czyli „urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.” Został zaprojektowany i opatentowany przez Alexandra Bell w 1876 r. Wkrótce potem w roku 1889 w Ameryce uruchomiono pierwszą na świecie centralę telefoniczną. Należy nadmienić, że koncepcja telefonu zrodziła się nieco wcześniej, a mianowicie;  włoski wynalazca Antionio Meucci skonstruował to urządzenie jako pierwszy, kiedy jego żona była ciężko chora. Dzięki temu urządzeniu mogła w każdej chwili skontaktować się z pracownią, w której przebywał jej  mąż.

W obecnych czasach, dzięki wynalezieniu układów scalonych, możemy cieszyć się telefonią bezprzewodową. Kiedy opracowano cyfrowy system łączności GSM, telefonia komórkowa stała się najszybciej rozwijającym się przemysłem. Aktualnie mamy do czynienia z III generacją telefonów UMTS, 3G, która oprócz rozmowy telefonicznej umożliwia obsługę szeregu innych aplikacji internetowych, a na rynku sprzedaży obok tradycyjnych telefonów komórkowych pojawiły się smartfony. Jak wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w roku 2015 operatorzy sieci komórkowych w Polsce w swoich bazach mieli już zarejestrowanych łącznie 56,6 mln kart SIM. Natomiast pod względem nasycenia rynku telefonii mobilnej Polska uplasowała się na 10 miejscu wśród państw UE. 

W takiej rzeczywistości osoba, która jest pozbawiona dostępu do technologii telefonii komórkowej, może być w pewnym sensie ofiarą wykluczenia cyfrowego oraz doświadczać deprywacji potrzeb. Mowa o osobach bezdomnych, ubogich, takich, którzy na skutek jakiś zdarzeń znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. By powstrzymać „cyfrową przepaść” należy podjąć działania mające na celu uwzględnienie tych najuboższych i stworzyć im możliwość osobistego kontaktu telefonicznego oraz przekonać ich do korzyści wynikających z posiadania prywatnego telefonu. Telefon komórkowy to nie tylko swoboda rozmowy, która jest bezcenna, to także bezpieczeństwo i pewność. Niezależnie od miejsca, w którym przebywamy, możemy zawsze skorzystać z darmowych numerów alarmowych. Takie rozwiązania niejednokrotnie pozwalają uratować czyjeś życie. Ponadto dysponowanie własnym numerem telefonu ułatwia jego posiadaczom aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Rynek pracy chętniej kontaktuje się z osobami znajdującymi się „pod telefonem”, dlatego  też takie osoby mają większe szanse na znalezienie pracy.

Dla pracownika socjalnego możliwość kontaktu telefonicznego z podopiecznym jest kluczowym ułatwieniem współpracy z klientem. Możliwości nawiązania szybkiego połączenia z nim pozwala umówić się na spotkanie, spytać o aktualną sytuację, udzielić mu niezbędnej wskazówki lub po prostu zapytać jak minął dzień. Rzecz nabiera jeszcze większego znaczenia w przypadku osób bezdomnych lub ofiar przemocy domowej. Osoby bezdomne nierzadko mogą funkcjonować w warunkach nieustannego narażania swego zdrowia i życia, zwłaszcza kiedy przebywają w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Uznaje się, że osoby bezdomne mają najwięcej problemów zdrowotnych w całej populacji. Są narażeni są na różnego rodzaju infekcje i choroby. Z tego też względu  kontakt telefoniczny może ułatwić pracownikowi socjalnemu realizowanie patronatu nad nimi. Podobnie w sytuacji przemocy domowej; dysponowanie osobistym telefonem przez osobę skrzywdzoną z pewnością zwiększa szansę na skuteczniejszą współpracę z rodziną oraz daje tej osobie dodatkowe możliwości wyjścia z sytuacji.

Na koniec warto nadmienić, że Amerykanie podczas misji stabilizacyjnej w Afganistanie oprócz zadań wojskowych zajmowali się realizacją poszczególnych celów społecznych na rzecz drobnych społeczności lokalnych. Oprócz organizacji opieki zdrowotnej, budowania szkół i infrastruktury, zajmowali się również uposażeniem ludności miejscowej w telefony komórkowe. Choć spełnianie tych celów odbywało się w odmiennych dla nas realiach i nieco innej rzeczywistości, to nie zmienia to faktu, że potrzeba rozmowy telefonicznej z drugim człowiekiem, przekazu informacji, wymiany myśli i zdań na odległość jest tak samo ważna dla wszystkich ludzi na świecie, niezależnie od pochodzenia i miejsca zamieszkania. Celem projektu socjalnego jest zatem przekazanie telefonów komórkowych osobom najuboższym min; osobom bezdomnym, ofiarom przemocy, osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Telefony wraz z ładowarkami zostaną pozyskane od osób prywatnych. W tym celu opracowano projekt plakatu zachęcającego mieszkańców do przekazania swojego nieużywanego telefonu osobom najuboższym, który został opracowany i wydrukowany przez Zespół ds. Profilaktyki Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych w Wieliczce. Następnie plakaty te przekazano również sołtysom wsi należących do gminy Wieliczka, by zamieścili je w gablotach informacyjnych.

Zakładanym rezultatem jest zatem poprawa jakości życia poszczególnych osób i rodzin objętych patronatem i wsparciem przez MGOPS Wieliczka, poprzez stworzenie im możliwości swobodnego kontaktu ze światem podarowując im sprawny telefon komórkowy wraz z ładowarką. Dysponowane telefonem powinno wzmocnić poczucie bezpieczeństwa tych osób, min. ze względu na możliwości wezwania pomocy oraz powinno im ułatwić kontaktowanie się z potencjalnymi pracodawcami lub poszczególnymi instytucjami min. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Źródło:

pl.wikipedia.org

Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej w roku 2015