Projekt wsparcia seniorów "90-siątka"

Na wniosek Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.2021 została przyjęta Uchwała w sprawie realizacji na terenie gminy Wieliczka "PROGRAMU WSPARCIA 90-SIĄTKA", którego beneficjentami są osoby w wieku 90 lat i więcej. Projekt zakłada wypłatę świadczenia w wysokości 1000 zł, które będzie wypłacane w dwóch transzach na podstawie uprzednio złożonego wniosku. Świadczenie wypłacane będzie w miesiącach: maj oraz listopad. Realizacja projektu ma korzystny wpływ na sytuację życiową osoby w wieku 90 lat, która zazwyczaj wymaga opieki i specjalistycznego leczenia. Otrzymane świadczenie zwiększa również szansę na pozostanie seniora w środowisku zamieszkania opóźniając tym samym moment, w którym zasadne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej. Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka szacunkowo przebywa ok. 380 osób w wieku 90 lat i więcej. 12 z tych osób korzysta z pomocy MGOPS w Wieliczce, 10 osób objętych jest wsparciem w formie usług opiekuńczych. Seniorzy w wieku 90 lat i wzwyż posiadają zazwyczaj stałe dochody w postaci renty, emerytury, dodatków. Wydatki, głównie na leki i leczenie stanowią zapewne znaczny procent całego dochodu seniora. Dlatego też pomoc w postaci dodatkowego świadczenia dwa razy w roku byłoby dla nich ogromnym wsparciem. Wypłata świadczenia pomyślana jest tak, aby zwiększyć dochody osób starszych w okresach przedświątecznych. Projekt „90-siątka" jest też zadbaniem o potrzeby tej najstarszej grupy seniorów, których jak widać jest naprawdę dużo. Wnioski należy składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 34 (sekretariat) lub przy ul. Pocztowa 1 (pół. 7 lub 8). W tych miejscach dostępne są również formularze wniosków.

 

Jeśli istnieje potrzeba dostarczenia wniosku do miejsca zamieszkania beneficjenta i pomocy przy wypełnieniu, prosimy o zgłoszenie pod nr telefonu 12 278 21 40.

Ostatni dzień składania wniosków przypada na 30.04.2021 r.

Wypłata zaplanowana jest na miesiąc maj 2021 r.

Kolejne świadczenie 90-siątka będzie wypłacane w miesiącu listopadzie 2021, wówczas zapraszamy do składania wniosków w miesiącu październiku 2021 r.