Razem przeciw przemocy

Razem przeciw przemocy - to tytuł artykułu, który ukazał się w pierwszym numerze bezpłatnego magazynu kulturalno-informacyjnego "Puls Wieliczki". Opisany został w nim system pomocy osobom doznającym przemocy domowej w Gminie Wieliczka oraz Procedura Niebieskiej Karty.  Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.