Razem.... przeciw przemocy

Warto rozmawiać... Warto dzielić się doświadczeniami i wiedzą... Warto się spotykać wokół tego jakże ważnego tematu... Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
I to właśnie ten temat licznie zgromadził wielickich specjalistów w Mediatece. Zaproszeni prelegenci szczególnie skoncentrowali się sytuacji dziecka. To właśnie małoletni szczególnie potrzebują pomoc, wsparcia oraz otwartości ze strony dorosłych. Renata Durda - kierowniczka Pogotowia Niebieska L...inia, nadkom. Izabela Dobkowska - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Katarzyna Ramus - Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii
​​Podstawową misją Fundacji Dom... podzieliły się z słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniami dotykając różnych zagadnień tego tematu. Dominika Chylińska - dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce przedstawiła lokalne działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wszyscy jesteśmy zgodni, że tylko RAZEM możemy przeciwdziałać, RAZEM możemy budować nowe rozwiązania, RAZEM możemy wzmacniać lokalne zasoby pomocowe.
Dzisiejsze spotkanie niech stanie się okazją do podziękowań za gotowość, zaangażowanie i otwartość do wielickiego RAZEM przeciw przemocy dla partnerów:
Sąd Rejonowy w Wieliczce;
Prokuratura Rejonowa w Wieliczce;
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce;
gminne placówki edukacyjne;
gminne placówki opiekuńczo-wychowawcze;
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce;
Straż Miejska w Wieliczce;
I my... Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
RAZEM... każdy w swoich kompetencjach....

 

Zobacz w galerii >>