Rok "Aniołeczka"

"Anioł dobroci" – tak nazywano Brata Alojzego Kosibę, który 60 lat spedził w wielickim Klasztorze Ojców Franciszkanów.

Brat Alojzy Kosiba przez całe swoje życie dbał nade wszystko o ubogich i potrzebujacych. W 1990 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym liście z okazji 700-lecia Wieliczki, napisał m.in.: "Słynny jest nie tylko w Polsce 'solny skarb' związany przez historię z osobą błogosławionej Kingi. Wzorem niech będzie sługa Boży Alojzy Kosiba, który nie tak dawno temu chodził ulicami tego miasta i po całej okolicy, stając się żywym znakiem miłości Boga i bliźniego".

Rok temu ( dokładnie 26 marca 2014r) J.E. Ks. Bp Grzegorz Ryś dokonał uroczystego poświęcenia placówki wsparcia dziennego "Aniołeczek" prowadzonej przez MGOPS . Ta placówka to odpowiedź na wezwanie Br. Alojzego Kosiby do służenia i dbania o tych najbardziej potrzebujacych. To już rok odkąd pod gościnny dach Franciszkanów, codzinnie przychodzą dzieci żeby się uczyć, bawić, rozwijać swoje zainteresowania... To miejsce nie tylko dla dzieci ale też ich rodziców... To miejsce wspólnych spotkań i uczenia się bycia razem...

A powstało ono dzięki zaangażowaniu prywatnych przedsiębiorców, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy...

17 kwietnia 2015r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Pierwszych Urodzin "Aniołeczka". Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem O. Jacka Biegajło, na której obecny był również Pan Burmistrz Rafał Ślęczka. Po Mszy Św. wszyscy goście zostali zaproszeni na spotkanie do placówki. Pani Joanna Rudek – Z-ca Dyrektora MGOPS powitała wszystkich w imieniu swoim, nieobecnej Pani Dyrektor Katarzyny Rys, Wychowawców oraz Wychowanków placówki. Następnie Pan Burmistrz Rafał Ślęczka odczytał list z życzeniami przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Pana Artura Kozioła. Po życzeniach przyszedł czas na prezentację tego co działo się przez ten rok w świetlicy "Aniołeczek". Krótka prezentacja przygotowana przez wychowawców placówki dała możliwośc zobaczenia czym żyją jej wychowankowie na co dzień; jak pracują, uczą się, bawią... Następnie wszyscy zebrani zostali poczęstowani urodzinowym tortem...

Jeszcze raz serdecznie dziekujemy wszystkim Sponsorom za to, że dzięki ich pomocy i wsparciu istnieje świetlica Aniołeczek

Zobacz galerię zdjęć...