Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  w sprawie organizowania i świadczenia w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla  klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

 

Rozstrzygnięcie

 

Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej oferty na  powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  w sprawie organizowania i świadczenia w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla  klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

W wyniku analizy ofert Komisja Konkursowa stwierdziła, iż oferta złożona została przez Małopolski Okręgowy  Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Oferta spełaniła wymogi formalne i podlegała ocenie merytorycznej. Oferta uzyskała  68 pkt na 80 pkt możliwych do uzyskania.

Proponowana roczna kwota dotacji :

w 2015r – 520 000,00 zł.

W 2016r. - 560 000,00 zł.

W 2017r. - 600 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Konkursowej przedłożył wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka wraz z propozycją rozstrzygnięcia Konkursu.

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powierzył realizację zadania Małopolskiemu Okregowemu Oddziałowi Polskiego Czerwonego  Krzyża.