Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącego posiłku

Załączniki: