Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kucharz