Rozstrzygnięcie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

Termin składania ofert: 

czwartek, 19 Kwiecień, 2018 - 18:07