Ruszył okres składania wniosków o stypendium szkolne

Rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów.

Stypendia mają na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

Kryterium dochodowe:
528 zł na osobę w gospodarstwie domowym (od 1 stycznia 2022 r. 600 zł)

Termin składania wniosków:
1 – 15 września (od godz. 8.00 do 16.00)

Miejsce składania wniosków:
ul. Pocztowa 1, pokój 14, parter

Telefon kontaktowy:
501-065-619

Więcej informacji w zakładce „Stypendia szkolne/Zasiłki szkolne"