Siemacha w Wieliczce!

W dniu 14 maja 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł oraz ks. Andrzej Augustyński Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Siemacha wraz z Anną Litwora Wiceprzewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę na uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 12 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy.  Podmiot ten wyłoniony został w ramach otwartego konkursu ofert.

Stowarzyszenie Siemacha prowadzi działalność wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży od ponad 20 lat prowadząc specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo -wychowawcze typu socjalizacyjnego, sportowe i terapeutyczne w 25 lokalizacjach na terenie Polski m. in. w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, Kielcach, Wrocławiu, Kłaju, Lubniu.

Lokal do prowadzenia placówki specjalistycznej w Wieliczce został zapewniony przez Gminę Wieliczka i mieścić się będzie przy ul. Kościuszki 51.
Placówka funkcjonować będzie od lipca, w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach od 12.30 do 19.30 w trakcie roku szkolnego oraz w godzinach od 10.00 do 17.00 w dni wolne od nauki z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy realizacji zadania, tj. maj i czerwiec, Stowarzyszenie będzie prowadzić kampanię zapoznawczo - informacyjną, połączoną z prezentacją oferty, spotkaniami z dziećmi, rodzicami, pedagogami. Jednocześnie w tym czasie wyposaży lokal w niezbędne sprzęty i przystosuje do potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonej przez siebie działalności.

Zgodnie z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie SIEMACHA dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach integracyjnych, wychowawczych, grupach psychoedukacyjnych, socjoterpeutycznych, profilaktycznych, zajęciach rozwoju zainteresowań oraz w zajęciach specjalistycznych zgodnie z ich potrzebami.

Zobacz galerię...