Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025

Uprzejmie informujemy, że samorząd gminy przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019 – 2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania.

To Państwo, jako mieszkańcy, znacie najlepiej słabe i mocne strony gminy, szanse na rozwój i zagrożenia.

Ponieważ zależy nam, aby Strategia odpowiadała na rzeczywiste wyzwania i potrzeby, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety załączonej poniżej wraz z ogłoszeniem i zarządzeniem Burmistrza.

Ankieta dostępna jest pod tym linkiem.