Świadczenie „Za życiem”

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

 

Uprawnionymi do skorzystania z pomocy są:

*    każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

*    rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

·             ciężkie i nieodwracalne upośledzenie

albo

·              nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

 

*    kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

*    kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

*    kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

·             poronienia,

·             urodzenia dziecka martwego,

·             urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

·             urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

Więcej szczegółów można znaleźć w informatorze załączonym  poniżej – dedykowanym dla osób które chciałyby skorzystać z pomocy w ramach wyżej wymienionej ustawy.