Targi Pracy "Wybierz lepszą przyszłość"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Pracy organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie!
Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku do niniejszego artykułu.