Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej. W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, która będzie zapewniać specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Więcej informacji na stronach:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-programu-dla-rodzin-wielodzietnych.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/karta-duzej-rodziny-rzadowa-pomoc-dla-rodzin-wielodzietnych.html