Wielicki Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 20 do 24 lutego 2017 r. odbędzie się Wielicki Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Podczas tego tygodnia w budynku UMIG Wieliczka przy ul. Pocztowej 1 odbędą się dyżury przedstawicieli policji, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMIG, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy specjalistów.