Wigilia Maltańska

"Człowiek nie jest tylko sprawca swoich czynów,
ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego"

( Jan Paweł II)

W dniu 14 grudnia 2014 roku odbyło się trzecie już Maltańskie Spotkanie Opłatkowe  dla około 100 osób ubogich z terenu działania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce. Honorowy patronat nad realizacją Opłatka  Maltańskiego sprawuje J.E. Ks. Franciszek Kardynał Macharski, J.E. Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz a także pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

Realizacja dotychczasowych spotkań świątecznych jak również tegorocznego Opłatka Maltańskiego  możliwa była tylko dzięki sponsorom.

Mimo ciągłych wysiłków osób i organizacji problem ubóstwa jest w dalszym ciągu poważnym problemem współczesnego świata. Liczba potrzebujących pomocy, podobnie jak ludzkich problemów do rozwiązania ciągle rośnie. Coraz częściej odpowiedzią na te potrzeby jest społeczna działalność polskich przedsiębiorstw, które angażują się w przedsięwzięcia charytatywne.

W 2014 roku do organizacji Opłatka Maltańskiego przyczyniło się wiele osób i firm. Serdecznie dziękujemy:

 • Panu Andrzejowi Krupińskiemu- Prezesowi Firmy "U Jędrusia”
 • Pani Marii Konopk -  Prezesowi PSS Społem
 • Pani Marii IdziKierownikowi Zespołu Regionalnego "Mietniowiacy"
 • Panu Romanowi Koszykstarszemu Cechu Rzemiosł
 • Wojciechowi Herian -właścicielowi Karczmy "Pod Wielką Solą"
 • Pani Joannie Studnickiej oraz Pani Agacie Dębowskiej Prezesom Fundacji "Large"
 • Panu Tomaszowi Ćwierz oraz Panu Tomaszowi  Surówka -Prezesom Firmy "TOMA BUDOWNICTWO“
 • Panu Edwardowi Biernackiemu - Prezesowi Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce
 • Panu Wojciechowi PółtorakWłaścicielowi Firmy Pół-Profil
 • Panu Igorowi Klaja - Właścicielowi Firmy F4

Dla wielu z rodzin zaproszonych na Wieczerzę Wigilijną było to jedyne takie spotkanie, na którym mogli usiąść wspólnie przy pięknie zastawionym stole i poczuć radość  Świąt Bożego Narodzenia.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka – Pan Artur Kozioł
 • Z-ca Burmistrza ds Społecznych – Pan Rafał Ślęczka
 • Z-ca Burmistrza ds Inwestycji – Pan Piotr Krupa
 • Pełnomocnik Burmistrza ds Edukacji – Pani Urszula Rusecka

Zobacz w galerii...