Wizyta studyjna "Barlinek"

W dniach 28-30 października 2013 r. w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” odbyła się wizyta studyjna w Barlinku, w której udział wzięło 8 pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce oraz 1 osoby z ramienia Partnera – Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wyjazd miał na celu możliwość wymiany dotychczas zdobytych doświadczeń, podsumowania realizacji całości działań w Projekcie z pracownikami barlineckiego OPS oraz partnerów. Omawiano efekty wdrażanych w gminie Barlinek rozwiązań w związku realizacją Pilotażowego Projektu związanego ze standaryzacją usług opiekuńczych i pracy socjalnej.

Prowadzone rozmowy wskazały, że standardy i modele pozwalają osiągać określone w nich cele i rezultaty pomocy. Wśród wdrażających standardy pracowników przeważał pogląd, że rezultaty osiągane dzięki wdrożeniu, są lepsze niż te osiągane bez zastosowania standardów i modeli. Wskazywano również na celowość włączenia przetestowanych i zapewniających większą efektywność działań sposobów realizacji danych usług do dalszego pozaprojektowego systemu funkcjonowania jednostki.