XII WIELICKIE FORUM LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH

W Forum wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wieliczka, którzy zostali wskazani przez kadrę szkoły, jako szczególnie aktywni w działaniach na rzecz dobra wspólnego w swoich społecznościach lokalnych oraz wykazujący się takimi cechami, które mogą stanowić przykład do naśladowania dla ich rówieśników.

Tegoroczna edycja Forum przebiegała pd hasłem: „Chce mi się chcieć”, zgodnie z przesłaniem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, której gminny finał (18 czerwca) młodzi liderzy będą współtworzyli.

W trakcie Forum młodzież uczestniczyła w zajęciach podzielonych na trzy bloki tematyczne:
1 – zajęcia integracyjne, prowadzone przez p. Piotra, pedagoga, animatora zabaw cyrkowych, człowieka kipiącego energią i dzielącego się nią,
2 – warsztaty z podstaw komunikacji interpersonalnej, prowadzone przez p. Marię i p. Wojciecha, pracowników Zespołu ds Programów i Projektów MGOPS w Wieliczce,
3 – warsztat praktycznych umiejętności animacyjnych, prowadzony przez p. Iwonę z Famigi, firmy z dużym doświadczeniem i ogromem dobrej energii.
Młodzi liderzy meli również możliwość spotkania się z Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Dominiką Chylińską. Prezentowali jej swoje doświadczenie zaangażowania w pracę wolontaryjną, a sami byli inspirowani do pięknych i odważnych marzeń.

Wielickie Forum Liderów Młodzieżowych, to projekt realizowany od 12 lat. Jego celem jest wzmacnianie potencjału młodzieży, pomoc w odkrywaniu indywidualnych talentów, a przede wszystkim tworzenie mody na działanie na rzecz dobra wspólnego.
Wśród uczestników pierwszych edycji Forum są już obecni nauczyciele, psycholodzy, kolejarze, mechanicy i przedstawiciele innych zawodów. Wielu z nich do dzisiaj wspomina Forum, w którym uczestniczyli i przyznaje, że było ono znaczącym wydarzeniem w ich młodym życiu.
Czy takie wspomnienia będą mieli uczestnicy XII Forum? Czas pokaże.

Link do galerii >>

fot. Agnieszka Rogalska