Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 rok

plakat programu opieka wytchnieniowa

Gmina Wieliczka planuje przystąpić do pozyskania środków na realizację w 2021 roku Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
•osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Gmina Wieliczka zamierza realizować w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 7 stycznia 2021 roku, do godz. 16.00 do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.
 

Należy wypełnić Kartę zgłoszeniową do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 która załączona jest w załączniku i dołączyć do niej ksero orzeczenia.

Dokumenty można przesłać:
•na adres e-mail tut. Ośrodka: sekretariat@mgopswieliczka.pl lub

ePUAP /mgopswieliczka/skrytka
•zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 34
32-020 Wieliczka
•kartę zgłoszenia i ksero orzeczenia można złożyć w kopercie do skrzynki znajdującej się przy budynku MGOPS, ul. Sienkiewicza 34 jak i 26 w Wieliczce. Z dopiskiem: Zgłoszenie do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
lub
• zgłosić telefonicznie i umówić się na dostarczenie ww. dokumentów w odpowiednim terminie
nr tel: 12 278 21 40 w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 278 21 40 w godz. pracy Ośrodka.
Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, email: sekretariat@mgopswieliczka.pl, tel.  +48 122783872 Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. E (niezbędność do wykonywania zadań publicznych).