Zaproszenie do udziału w projekcie "Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie"

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców powiatu wielickiego, miasta Kraków, powiatu krakowskiego, powiatu bocheńskiego, powiatu limanowskiego, powiatu myślenickiego i ościennych, spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. "Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie ("EX-IN")”.

Kandydaci do udziału w projekcie:

·  są osobami w wieku 18 – 67 lat,

·  zamieszkują teren woj. małopolskiego,

·  są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,

·  są osobami niepracującymi

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników.

Uczestnikom oferujemy:

·  udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrownienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie

·  udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem

·  udział w sesjach poradnictwa rodzinnego

·  staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia

·  stypendia stażowe

·  możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu

Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Fundacja „Leonardo”, osiedle Młodości 8, 31-908 Kraków.

Rekrutacyjna zakończy się 30 kwietnia br. z możliwością jej przedłużenia. 

 

Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.

 Kontakt:

nowyzawod@fundacja-leonardo.pl

Telefon: 505 005 552

Poniedziałek – piątek

8:00 – 15: 30

 Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są w załączonych materiałach i na stronie: www.fundacja-leonardo.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy zapraszając do owocnej współpracy,