Zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin składania ofert: 

sobota, 28 Styczeń, 2017 - 19:00