Złoty telefon

W dniu 23 listopada 2018 r. Dominika Chylińska Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce otrzymała ZŁOTY TELEFON - wyróżnienie przyznawane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. To jest ogromne wyróżnienie dla wielickich działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wszystkich osób, które każdego dnia podejmują te działania.

 

Zobacz w galerii >>